Senda del vértigo de Moixent

Senda del vértigo de Moixent
Senda del vértigo de Moixent
Senda del vértigo de Moixent
Senda del vértigo de Moixent
Senda del vértigo de Moixent
Senda del vértigo de Moixent
Senda del vértigo de Moixent
27
Feb
2022
       08:00

Dificultad
 Media
Km
 12'5
Desnivel
  735
MIDE
3-2-3-3
 
Inscripción
Abierta
Plazas
 54
Precio
 tarifa base - Pago

Ruta curta i agradable, però no exempta totalment de sorpreses.

La anomenen “Senda del vertigen” perquè en alguns trams discorre a la vora del tallat, encara que no és exagerat, s’avisa per si de cas alguna persona té una acrofòbia excessiva i poguera passar-ho malament.

També compta amb una baixada prou vertical, però ajudada per unes cordes, tot i que no son imprescindibles, i protegida per unes baranes que donen prou seguretat per a evitar passar una mala estona.

La ruta ix del mateix poble de Moixent, en pujada contínua fins a l’Alt del “Pedregar”, que té (735 m.s.n.m.) per senders i algún tram de pista forestal.

En començar a baixar de l’alt, visitarem la Cova Patés, xicoteta, accessible i amb formacions calcàries interessants, columnes, coladíssos, altars i estucat d’aragonita (una de les formes naturals del carbonat càlcic, en la qual els vidres ròmbics s’agrupen per a formar prismes d’aparença hexagonal. Posseïx brillantor nacrada i quan és pur és incolor).

Continuarem baixant per sendes, i rieres desgatades fins arribar a una pista que passa pel más abandonat de “Camp Redó”, darrere del qual podrem visitar la “Cova de l’Aigua”, de la que s’abastien del líquid element en la masia. Compta amb un pou sense profunditat, més bé una caldera, on s’embassa l’aigua filtrada pel sostre de la cova.

Quan arribem al final del turó, ens trobem amb un desnivell abrupte, que hem de baixar amb atenció, per escalonats continus, rematat quasi al final per unes grades, on unes cordes ens ajudarán al descens.

Ja en la vall, visitarem i vorejarem l’embassament del Bosquet, xicotet pantà, de fluctuant nivell, rodejat d’un frondós bosc de pins i alzines, i que constituïx una de les zones d’esplai preferides pels Moixentíns. Construït al 1.770 pel Marqués de la Romana, per a regar els horts i moure els molins de la vila, va ser declarat Bé d’Interés Cultural per tractar-se d’un conjunt d’un altíssim interés hidrològic, i està inclòs des del 2002 en el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana per les seues característiques paisatgístiques i botàniques. Constituït per una presa i un embassament que emmagatzema les aigües dels barrancs pròxims, i els excedents de la font de la Teula. Part important de l’estructura són les séquies i canalitzacions que conduïen l’aigua cap als horts i bancals.

Per a evitar tornar caminant per la carretera, atés que el llit del barranc de normal no és transitable, ens arreplegarà el bus, que en este cas, farà de llançadora, transportant-nos des del pantanet fins quasi el poble, en una corba de la carretera, on baixarem per a realitzar el tram final i guanyar-se el menjar.

Pujarem a la Torre Mora, amb forta pendent, i abaixarem al poble per les escales (de formigó) que fan d’este camí un fàcil i bonic passeig des del poble, al qual entrarem per darrere cases, creuant la riera del Barranc del Bosquet i després, per una passarel·la el riu Canyoles, fins al Complex de “La Piscina”, on tenim reservat el menjar.

MENJAR:

El menjar serà en taules de 8, i segons el temps, en interior o terrassa, i consta de:

Entrants cada 4 persones: Lacón, Calamars romana i Ensalada.

Plat principal a triar:

• Arròs del dia (verdures, carxofa i rellomello).

• Gaspatxo Moixentí

• Pasta Mia mamma.

• Chuletón ibèric.

• Rellomello al Porto.

• Filet de lluç amb salsa verda.

• Tonyina amb verdures.

Postres:

• Fruita del temps.

• Perles de torró amb anous.

• Cremós de iogurt amb anous i toffee de caramel.

• Gelat Contesa.

• Natilles de Crema.

• Tortada de la casa.

• Flam de la casa.

Café o infusió

PREU : 14 € + Beguda

La beguda es cobrarà per taula.

========================

Ruta corta y agradable, pero no exenta totalmente de sorpresas.

Le llaman la senda del vértigo porque en algunos tramos discurre junto al vacío, no es exagerado, pero se avisa por si acaso alguna persona tiene una acrofobia excesiva y pudiera pasarlo mal.

También cuenta con una bajada bastante vertical, pero ayudada por unas cuerdas, no totalmente necesarias, y respaldada por unas barandillas que dan la suficiente seguridad para evitar un mal rato.

La ruta sale del mismo pueblo de Moixent, en subida continua hasta el alto del Pedregal, que tiene (735 m.s.n.m.) por diferentes tramos, sendas y algo de pista forestal.

Nada más bajar del alto, visitaremos la Cova Pates, pequeña, accesible y con formaciones calcáreas interesantes, columnas, coladas, altares y estucado de aragonito (una de las formas naturales del carbonato cálcico, en la cual los cristales rómbicos se agrupan para formar prismas de apariencia hexagonal. Posee brillo nacarado y cuando es puro es incoloro).

Continuaremos bajando por senda, y rieras desgatadas hasta una pista que pasa por la masía abandonada de Camp redó, detrás de la cual podremos visitar la Cova del Aigua, de la que se abastecían del líquido elemento en la masía. Cuenta con un pozo sin profundidad, más bien una caldera, donde se embalsa el agua  filtrada por el techo de la cueva.

Cuando llegamos al final del cerro, nos encontramos con un desnivel abrupto, que hemos de bajar con cuidado, por escalonado continuo, rematado casi al final por unas gradas, donde unas cuerdas nos ayudan en el descenso.

Ya en el valle, visitaremos y rodearemos el embalse del Bosquet, pequeño pantano, de fluctuante nivel, rodeado de un frondoso bosque de pinos y encina, y que constituye una de las zonas de esparcimiento preferidas por los Moixentíns. Construido en el 1770 por el Marqués de la Romana, para regar los huertos y mover los molinos de la villa, fue declarado Bien de Interés Cultural por tratarse de un conjunto de un altísimo interés hidrológico, y está incluido desde el 2002 en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana por sus características paisajísticas y botánicas. Constituido por una presa y un embalse que almacena las aguas de los barrancos próximos, y los excedentes de la fuente de la Teja. Parte importante de la estructura son las acequias y canalizaciones que conducían el agua hacia los huertos y bancales.

Para evitar volver por la carretera, dado que el cauce del barranco de normal no es transitable, nos recogerá el bus, que en este caso, hará de lanzadera, transportándonos del pantanet hasta casi el pueblo, en una curva de la carretera, donde bajaremos para realizar el tramo final y ganarse la comida.

Subiremos a la Torre mora, con buena pendiente, y bajaremos al pueblo por las escaleras (de hormigón) que hacen de este camino un fácil y bonito paseo desde el pueblo, al cual entraremos por darrere cases, cruzando el Barranc del Bosquet y luego, por una pasarela el río Canyoles, hasta el Complejo de La Piscina, donde tenemos reservada la comida.

COMIDA:

La comida será en mesas de 8, según el tiempo, en interior o terraza, y consta de:

Cada 4 personas: Lacón, Calamares romana y Ensalada.

Plato principal a elegir:

–          Arroz del día (verduras, alcachofa y solomillo)

–          Gazpacho Moixentí

–          Pasta Mia mamma.

–          Chuletón ibérico.

–          Solomillo al Oporto.

–          Filete de merluza con salsa verde.

–          Atún con verduras.

Postre:

–          Fruta del tiempo.

–          Perlas de turrón con nueces.

–          Cremoso de yogur con nueces y toffee de caramelo.

–          Helado Contesa.

–          Natillas.

–          Tarta de la casa.

–          Flan de la casa.

Café o infusión

PRECIO : 14 € + Bebida

La bebida se cobrará por mesa.

 

Coordinan

Carles Gómez (658816203);Pepe Grancha (676860342);
 

Lugar de salida:

Calle Santa Cruz de Tenerife- Pl. Maguncia
Ver mapa
 
 

Compartir con amigos

Imprimir en PDF

Comentarios cerrados.