Pico Hierbas – CHIVA

Pico Hierbas – CHIVA
Pico Hierbas – CHIVA
Pico Hierbas – CHIVA
29
Nov
2020
       08:00

Dificultad
 Alta
Km
 19
Desnivel
  995
MIDE
3-3-3-3
 
Inscripción
Abierta
Plazas
 30
Precio
 Consultar con Alicia - Pago

Ruta de dificultat alta per la distància, pel desnivell i per alguns passos dificultosos que cal salvar en trams concrets, amb ajuda de cordes habilitades, com el pas pel Barranc de la Parra, i en l’ascensió a la Cova Charnera.

No pararem a desdejunar, ja que Chiva està molt pròxima i necessitem aprofitar la llum del día. Cal portar botes amb bona sola, bastó/ns i llum frontal, ja que el día es prou curt i podem tindre retards.

La ruta es troba ubicada en el municipi de Xiva, comarca de la Foia de Buñol, i compta amb diversos punts d’interés, entre els que destaquen la Faixa de Penya Alta a 932 msnm, i les dos cimes mes emblemàtiques de la comarca, el pic Herbes o Muntanya Grossa a 1022 m, i la Carrasquilla a 1044 m, que ens brinden espectaculars panoràmiques.

DESCRIPCIÓ RUTA:

Ens deixarà el bus en un punt del camí asfaltat de la Font del “Enebro” (ginebre), avançant, pel mateix camí asfaltat fins a un pal senyalitzador del GR-233, i un camí ascendent per la nostra la nostra dreta, on ens desviarem seguint el GR, que discorre paral·lel al Barranc de la Parra, pel seu marge esquerre.

Arribarem fins a la casa de camp de la Parra, on finalitza el camí, i continuarem per una senda, vorejant la casa pel marge esquerre. A uns 100 m ens desviarem per la dreta, i arribarem a la Font del “Tornillo” (caragol), on podem subministrar-nos d’aigua.

Desfem uns 75 m, i continuem caminant per la senda, en uns 400 m arribarem a una bifurcació, nosaltres seguirem recte per la senda del GR-233, que anirà progressivament ascendint cap al Barranc de la Parra, on ens trobarem amb cordes de suport i seguretat, per a salvar un reduït tram del barranc.

A uns 400 m arribarem a la Font de la Charnera, (sense aigua) on ens hem de desviar per l’esquerra uns 25 m, en direcció cap al barranc. Tornem a la senda, continuem paral·lels al mateix barranc, i trobem un tram equipat amb cordes, que ens ajudarà a salvar l’ascensió d’este tram. Des d’ací, ja veiem la Cova de la Charnera, ascendint uns 300 m més, ens trobarem un altre pas amb cordes, que salvem sense més dificultat, per a aconseguir la cova, que s’aprofitava per a guardar el ramat.

Des de la cova, continuem ascendint, vorejant la mateixa per l’esquerra, en uns 150 m veurem curioses formacions rocoses, i un poc més avant, un pal indicador, on abandonarem el GR-233, desviant-nos pel camí a la dreta, seguint la indicació “Cavall Sánchez”, curiosa formació de pedra, llaurada en la roca amb forma d’elefant, on es dibuixa una canalització per a arreplegar l’aigua de la pluja.

Des del Cavall Sánchez, pel camí forestal, arribarem a una bifurcació, on prendrem el camí de la dreta, per la senda que discorre per la Faixa de Penya Alta, fins a la cima a 932 m.

Comencem a descendir considerablement, arribarem a una corda de seguretat, i després una senda aèria, que discorre paral·lela al precipici de l’Ombria “Mala”, amb vista de la cara sud de la Cima del “Hierbas”.

Confluirem a una pista forestal, on una altra corda habilitada ens facilitarà l’accés, creuarem la pista, i ens desviarem pel camí descendent de la dreta, seguint el GR-233, a poc més de 200 m arribarem a una altra bifurcació, on veurem un pal senyalitzador que indica “Senda Rincón de Blanca”, atractiva senda, protegida i equipada en alguns trams, amb escalons de fusta.

Seguirem per una pista asfaltada, i a uns 200 m veurem un pal senyalitzador de la Font d’Alfòndec, (casa pública destinada per a la compra i venda del blat o per a bescanvis) , seguirem pel camí de l’esquerra fins a l’àrea recreativa, equipada amb taules i bancs de pedra, una bassa de reg, i una font amb quatre dolls.

Després la senda remunta la vessant d’Oratillos, amb trams també habilitats amb escalons de fusta per a facilitar la seua progressió. Continuem la vessant fins una pista asfaltada, que creuarem per a seguir per un camí forestal al Racó de Saus. En uns 600 m arribarem a una altra bifurcació de camins, on ens desviarem pel camí de la dreta, i continuarem pujant, gradualment, sense parar durant 1,5 km aproximadament per a aconseguir la cima del “Hierbas” o ”Montegordo” de 1022 m, on es troba la caseta de vigilància forestal.

Des de la cima descendim, uns 600 m, fins al tossal, seguirem muntanya a través, com a referència veurem una creu, i aconseguirem la cima de la Carrasquilla, 1044 m.

Desfem un poc i ens desviem per l’esquerra, fins a un formidable mirador natural de tota la serra, àrea de descans, amb dos bancs de fusta i unes travesseres per a ancorar les bicicletes. Ens dirigim al tossal i prenem el camí de l’esquerra, senda del Mal Viatge, part de la Vereda reial que va des de Gestalgar a Godelleta, una important via pecuària que enllaçava les serres costaneres amb els pastos d’agostada de les serres orientals de Castella.

Seguim fins al tossal de Cabra-Buey, on un altre pal del GR-233, ens indica seguir per la nostra dreta. Esta senda descendent ens portarà al Barranc de la Cabra, continuarem descendint per la zigzaguegen-te senda fins a la pista asfaltada del Barranc Gran, i continuem pel camí asfaltat, un altre pal senyalitzador del GR, ens desviarà per l’esquerra, paral·lels al barranc, seguint el GR-233 fins a la Font del Ginebre.

======================

Ruta de dificultad alta, por la distancia, por el desnivel y por algunos pasos dificultosos que hay que salvar en tramos concretos, con ayuda de cuerdas habilitadas, como el paso por el Barranco de la Parra, y en la ascensión a la Cueva de Charnera.

No pararemos a desayunar, ya que Chiva está muy próxima y necesitamos aprovechar la luz del día. Conviene llevar botas con buena suela, bastón/es y luz frontal porque el día es muy corto y podemos tener retrasos.

La ruta se encuentra ubicada en el municipio de Chiva, comarca de la Hoya de Buñol, y cuenta con diversos puntos de interés, entre los que destacan la faja de Penya Alta a 932 msnm, y las dos cimas mas emblemáticas de la comarca, el pico Hierbas o Monte Gordo a 1022 m, y la Carrasquilla a 1044 m, que nos brindan espectaculares panorámicas.

DESCRIPCIÓN RUTA:

Nos dejará el bus en el camino asfaltado de la Fuente del Enebro, avanzando, por el mismo camino asfaltado hasta un poste señalizador del GR-233, y un camino ascendente por nuestra nuestra derecha, donde nos desviaremos siguiendo el GR, que discurre paralelo al Barranco de la Parra, por su margen izquierdo.

Llegaremos hasta la casa de campo la Parra, donde finaliza el camino, y continuaremos por una senda, bordeando la casa por el margen izquierdo. A unos 100 m nos desviaremos por la derecha, y llegaremos a la Fuente del Tornillo, donde podemos suministrarnos de agua. Desandamos unos 75 m, y seguimos caminando por la senda, en unos 400 m llegaremos a una bifurcación, nosotros seguiremos recto por la senda del GR-233, que irá progresivamente ascendiendo hacia el Barranco de la Parra, donde nos encontraremos con cuerdas de apoyo y seguridad, para salvar un reducido tramo del barranco.

A unos 400 m llegaremos a la Fuente de la Charnera, (sin agua) donde nos tenemos que desviar por la izquierda unos 25 m, en dirección hacia el Barranco. Volvemos a la senda, continuamos paralelos al mismo barranco, y encontramos un tramo equipado con cuerdas, que nos ayudará a salvar la ascensión de este trecho. Desde aquí, ya vemos la Cueva de la Charnera, ascendiendo unos 300 m más, nos encontraremos otro paso con cuerdas, que salvamos sin mayor dificultad, para alcanzar la cueva, que se aprovechaba para guardar el rebaño.

Desde la cueva, seguimos ascendiendo, bordeando la misma por la izquierda, en unos 150 m veremos curiosas formaciones rocosas, y un poco más adelante, un poste indicador, donde abandonaremos el GR-233, desviándonos por el camino a la derecha, siguiendo la indicación “Caballo Sánchez”, curiosa formación de piedra, labrada en la roca con forma de elefante, donde se dibuja una canalización para recoger el agua de la lluvia.

Desde el Caballo Sánchez, por el camino forestal, llegaremos a una bifurcación, donde tomaremos el camino de la derecha, por la senda que discurre por la Faja de Penya Alta, hasta la cima a 932 m.

Empezamos a descender considerablemente, llegaremos a una cuerda de seguridad, y luego una senda aérea, que discurre paralela al despeñadero de la Umbría Mala, con vistas de la cara sur de la Cima de Hierbas.

Confluiremos a una pista forestal, donde otra cuerda habilitada nos facilitará el acceso, cruzaremos la pista, y nos desviaremos por el camino descendente de la derecha, siguiendo el GR-233, a poco más de 200 m llegaremos a otra bifurcación, donde veremos un poste señalizador que indica “Senda Rincón de Blanca”, atractiva senda, protegida y equipada en algunos tramos, con escalones de madera.

Seguiremos por una pista asfaltada, y a unos 200 m veremos un poste señalizador de la Fuente de Alhóndiga, (casa pública destinada para la compra y venta del trigo o para trueques), seguiremos por el camino de la izquierda hasta el área recreativa, equipada con mesas y bancos de piedra, una balsa de riego, y una fuente con cuatro chorros.

Luego la senda remonta la ladera de Oratillos, con tramos también habilitados con escalones de madera para facilitar su progresión. Seguimos remontando la ladera hasta una pista asfaltada, que cruzaremos para seguir por un camino forestal al Rincón de Saus. En unos 600 m llegaremos a otra bifurcación de caminos, donde nos desviaremos por el camino de la derecha, y seguiremos subiendo, paulatinamente, sin cesar durante 1,5 km aproximadamente para alcanzar la cima del Hierbas o Monte Gordo, 1022 m, donde se encuentra la caseta de vigilancia forestal.

Desde la cima descendemos, unos 600 m, hasta el collado, seguiremos monte a través, como referencia veremos una cruz, y alcanzaremos la cima de la Carrasquilla, 1044 m.

Desandamos un poco y nos desviamos por la izquierda, hasta un formidable mirador natural de toda la sierra, área de descanso, con dos bancos de madera y unas traveseras para anclar las bicicletas. Nos dirigimos al collado y tomamos el camino de la izquierda, senda del Mal Viaje, parte de la Vereda Real que va desde Gestalgar a Godelleta, una importante vía pecuaria que enlazaba las sierras costeras con los pastos de agostada de las sierras orientales de Castilla.

Seguimos hasta el Collado de Cabra-Buey, donde otro poste del GR-233, nos indica seguir por nuestra derecha. Esta senda descendente nos llevará al Barranco de la Cabra, continuaremos descendiendo por la zigzagueante senda hasta la pista asfaltada del Barranco Grande, y continuamos por el camino asfaltado, otro poste señalizador del GR, nos desviará por la izquierda, paralelos al barranco, siguiendo el GR-233 hasta la Fuente del Enebro.

 

Coordinan

Carles Gómez (658816203);Nuria Zaragozà (654343211);
 

Lugar de salida:

Calle Santa Cruz de Tenerife- Pl. Maguncia
Ver mapa
 
 

Compartir con amigos

Imprimir en PDF

Comentarios cerrados.